VIII Kampania społeczna

Hospicjum to też Życie – Podaruj swój czas

 

- sprawodzanie -


Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej I Długoterminowej „ŻYĆ GODNIE” i Hospicjum Domowe Salve przystąpiło po raz trzeci do Kampanii Edukacyjno-Społecznej „HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE”.

VIII Kampania odbyła się w dniach 1.10-31.12.2011 r.


Temat główny: WOLONTARIAT 50+ "Podaruj swój czas"


Fundacja Hospicyjna chce zachęcić osoby dojrzałe do wolontariatu szeroko rozumianego: może to być wolontariat na rzecz hospicjów, podopiecznych domów opieki długoterminowej czy wolontariat sąsiedzki na rzecz przewlekle chorych w domach.


Trwający Europejski Rok Wolontariatu jest okazją do nagłośnienia tego, że wolontariat jest ważny i cenny zarówno dla samych wolontariuszy jak i odbiorców ich pomocy.


W ramach kampanii zorganizowaliśmy następujące akcje:

 


1. W ramach Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicjów,  Stowarzyszenie wraz z Zespołem Hospicjów SALVE obył się koncert charytatywny „Głosy dla hospicjum” w Szkole Muzycznej przy ul. Sosnowej 9, dnia 8 października 2011 o godz 17.


KONCERT CHARYTATYWNY W RAMACH VIII KAMPANII „HOSPICJUM to też ŻYCIE”


Data Koncertu: 8.10.2011 godz.17.00-19.00.

Miejsce: Szkoła Muzyczna ul. Sosnowa 9.


Za zgodą Prezydent Miasta Łodzi i decyzją Nr DR-BRP-VI.5311.4.2011 Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej I Długoterminowej „ŻYĆ GODNIE” zorganizowało zbiórkę publiczną. Zebrane środki przeznaczone będą na pomoc dzieciom osieroconym, zakup sprzętu: materace, ssaki, koncentratory tlenu, edukację społeczeństwa na temat opieki hospicyjnej i remont siedziby stowarzyszenia przy ul. Próchnika 9.

PLAN KONCERTU:

17.00-17.15 Powitanie i wystąpienia zaproszonych gości.

17.15-17.45 Występ uczniów Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego.

17.45-18.15 Aukcja przedmiotów na rzecz dzieci osieroconych.

18.15-18.45 Występ zespołu tanecznego Czarne Stopy.

18.45-19.00 HAPPY END


 


2. W dniach 9.10.2011 i 30.10.2011 – spotkania w kościele św. Wincentego Palliottiego w Łodzi ul. Łagiewnicka 197/201.


Po mszy świętej przekazano informacje nt organizowanej akcji – wolontariat 50+ i rozdano ulotki otrzymane od Fundacji Hospicyjnej


 


3. W dniu 22.10.2011 pod w/w kościołem członkinie Stowarzyszenia zasadziły żonkile.


 


4. W dniu 28.10.2011 TV Toya nadała program „Teraz Panie” – rozmowa z sieroconymi matkami w tym jedną z matek członkinią Stowarzyszenia oraz psychologiem Hospicjum Domowego „Salve”, który obejrzało wiele osób.


W ten sposób m. in. rozpropagowaliśmy ideę opieki paliatywnej w naszym regionie.

 


5. Przy Stowarzyszeniu Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej „Żyć Godnie” działa grupa „Otwarte Serca”.


Spotykają się Panie, które w latach 2009, 2010 i 2011 uczestniczyły w grupach wsparcia z psychologiem i pielęgniarkami.

Po zakończeniu cyklicznych comiesięcznych spotkań Panie same działają i pomagają w różnych akcjach Stowarzyszenia. Są to osoby 50+. Tutaj przygotowują ozdoby bożonarodzeniowe do celów zbiórki publicznej przeznaczonej na cele statutowe Stowarzyszenia.


 


Młodzi wolontariusze wypisywali karty świąteczne, które zostały wysłane do zaprzyjaźnionych hospicjów i sponsorów.


 


6. Msza święta - 4.12.2011 godz. 17.00 w kościele św. Ducha w Łodzi.


Msza w intencji zmarłych w Hospicjum Domowym „Salve” oraz za pomyślność współpracy z wolontariuszami 50+.

Po mszy spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia.


 


7. W dniu 6.12.2011 przygotowano świąteczną paczkę dla 12 rodzin w tym 5 dzieci osieroconych.

 

8. W dniu 22.12.2011 Wigilia w siedzibie StowarzyszeniaWolontariusze 50+ w naszych placówkach pomagają od 2007 roku – od chwili powstania Stowarzyszenia- mieliśmy 13 osób, teraz spotykamy się z 30 wolontariuszami 50+ na w/w akcjach.


Dzięki Kampanii Hospicyjnej coraz więcej ludzi wyraża chęć współpracy z nami.


Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w kampanii i wsparcie dla naszych dzieci osieroconych.